[do_widget id=text-1010]

 

LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi

Menteri Besar Kedah

Timbalan Pengerusi

Kosong

 Wakil Kerajaan Negeri

YB Dato’ Paduka Haji Bakar bin Din
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

YBhg. Dato’ Haji Md Zuki bin Siru
Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah

Kosong

Wakil Kerajaan Persekutuan

YBhg. Dato’ Mohamad Razali bin Ismail
Unit Perancang Ekonomi (EPU)

YBhg. Dato’ Azizan bin Mohd Sidin
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Puan Rokhoun Nafsiah binti Hj. Abd. Rashid
Kementerian Kewangan

Wakil Professional

Kosong

Kosong

Kosong

Kosong

Wakil Pengurusan

Tn. Hj. Muhd. Kameh bin Abdullah
Pengurus Besar

Font Resize
Contrast