[do_widget id=text-1010]

 

Pembangunan Modal Insan dan Pembasmian Kemiskinan

Pengurus
Tn. Hj. Ahmad Hilmi bin Hj. Talib
Tel : +604-7205390
Faks : +604-7332068
Emel : hilmi@keda.gov.my

Fungsi :
    * Merancang, melaksana dan memantau projek-projek Pembangunan Modal Insan dan Institusi
    * Menyelaras, menggerak dan memantau  pengurusan Medan Infodesa (MID) di kawasan penempatan KEDA
    * Merancang, menyelaras dan mengawal selia Institusi kepimpinan kampung
    * Merancang, melaksana dan memantau projek-projek di bawah Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR)
    * Mengumpul dan menyedia maklumat pangkalan data golongan miskin dan miskin tegar ke dalam sistem e-Kasih
    * Merancang dan menyelaras pembangunan koperasi desa di kawasan penempatan KEDA

Font Resize
Contrast